ขณะนี้กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ http://chiangmaihouse.com
เว็บไซต์จะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งเร็วนี้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้